İletişim Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Sempozyum Programı

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu (10-12 Mayıs 2017)

SEMPOZYUM PROGRAMI

10 Mayıs 2017, Çarşamba (Yer: Kalibya World Konferans Salonu)

09:00

KAYIT

09:30-10:30

 

AÇILIŞ OTURUMU

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ (Başbakan Yardımcısı)

Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ (Rektör)

Prof. Dr. Mustafa SAKAL (Dekan)

10:30-12:00

      PANEL

Asif GURBANOV (Tural Trade Yönetim Kurulu Başkanı)

Mustafa USLU (Ünye Ticaret Borsası Başkanı)

Durmuş ZOR (Ünye Ticaret Odası Başkanı)

Selami AKARSU (Altınordu Ziraat Odası Başkanı)

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

Saat

Bildiri Başlığı ve Yazar(lar)

13:00-14:45

Oturum 1: Fındık Tarımında Çalışma İlişkileri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevinç Serpil Aytaç (Uludağ Üniversitesi)

Sosyolojik Bakış Açısıyla Fındık Üzerinden Toplumsallaşmayı Çözümlemek

Yrd. Doç. Dr. Hasan Uzun (Fırat Üniversitesi)

Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri ile Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği

Berna Yiğit & Arş. Gör. Özal Çiçek (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Karadeniz’de Fındık Tarımında Çalışan Gürcü İşçilerin Çalışma Koşulları Üzerine Gözlemler

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Fındık İşçilerinin Geçim Şartları

Arş. Gör. M. Çiloğlu Yörübulut & Yrd. Doç. Dr. Kemal Yıldız (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Tersine Göç Stratejisi ile Fındık Tarımı Politikalarının İlişkilendirilmesi

Prof. Dr. Güven Murat  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)& Prof.Dr. Saim Zeki Bostan

& Doç.Dr. Sema Yiğit (Ordu Üniversitesi)

14:45-15:00

KAHVE/ÇAY MOLASI

15:15-17:00

Oturum 2: Örgütlenme ve Kırsal Kalkınma

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Gülçubuk (Ankara Üniversitesi)

Davetli Konuşmacı: Mahmut Eskiyörük (Tire Süt Kooperatifleri Başkanı)

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Aile Çiftçiliğine Yönelik Bir Uygulama: Kadir Delican

İbrahim Hakan Gün (Ziraat Mühendisi-İkizce Ziraat Odası)

Erken Cumhuriyet Döneminde Fındık Piyasasının Örgütlenmesi ve İhracatçı Tüccarların Ayrışması Bağlamında Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği’nin Kurulması

Yrd. Doç. Dr. A. Haydar Soysüren (Ardahan Üniversitesi)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık Üreticilerinin Durumu ve Üretici Kooperatifi Olanakları Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Özgür Narin (Ordu Üniversitesi)

Davetli Konuşmacı: Kutsi Yaşar (Fındık-Sen Başkanı)

19:00

GALA YEMEĞİ

11 Mayıs 2017, Perşembe (Yer: Kalibya World Konferans Salonu)

Saat

Bildiri Başlığı ve Yazar(lar)

9:00-10:15

Oturum 3: Fındık İşletmeciliği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Saatçioğlu (İstanbul Üniversitesi)

Ordu İlinde Fındık İşleme Tesislerinin Mevcut Durum Analizi

Yrd. Doç. Dr. Derya Öztürk & Sezer Yıldız & Elif Topsakal (Ordu Üniversitesi)

Geleneksel Türk Mutfağında Fındık

Öğr. Gör. Ceyhun Akyol (Artvin Çoruh Üniversitesi)

Stratejik Marka Yönetimi: Fındık Mamulleri Üreten İşletmeler Örneği

Yrd. Doç. Dr. Filiz Eren Bölüktepe (Uludağ Üniversitesi)

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Türkiye Özelinde Bir Analiz

Zeynep Nur Özmen (Ahi Evran Üniversitesi)

10:15-10:30

KAHVE/ÇAY MOLASI

10:30-12:00

Oturum 4: Fındık Tarımında İktisadi Politikalar

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Argun Akdoğan (TODAİE)

Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi

Dr. Bakiye Kılıç Topuz & Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Neoliberal Tarım Politikaları Döneminde Küçük Üreticilik

Sedef Güney (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yeni Fındık Stratejisi’nin Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Adem Kulaç (Ordu Üniversitesi)

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi  

Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu & Arş. Gör. Uğur Başer & Dr. Bakiye Kılıç Topuz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

12:00-13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00-14:15

Oturum 5: Tarihsel Gelişim ve Kamu Politikaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Koray Karasu (Ankara Üniversitesi)

Fındık Üretiminin Tarihçesi ve Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikalarında Fındık Üretimine Ayrılan Payın Bölge Nüfusu ve Sosyal Yapısına Etkisi

Sevgi Bayat (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Fındıkçılığın Tarihsel Gelişimi (1850-1950)

Dr. İhsan Seddar Kaynar (Hakkari Üniversitesi)

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları ve Fındık

Doç. Dr. Cuma Çataloluk & Yrd. Doç. Dr. Doğan Bozdoğan (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Bölgesel Kalkınma Yönünden AB Coğrafi İşaretleme Uygulamalarının Türk Fındık Sektörü Açısından Önemi

Dr. Hakkı Çetin (Dokuz Eylül Üniversitesi)

14:15-14:30

KAHVE/ÇAY MOLASI

14:30-15:45

Oturum 6: Fındık Üretimi, İhracat ve Hukuk

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Fındık İhracatında Uyuşmazlığın Tahkim Yöntemiyle Çözümü: ISTAC VE TNA

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çalışkan (Maltepe Üniversitesi)

Fındık ve Fındık Mamüllerinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) Endeksi Kullanılarak Analizi ve Pazar Artırımı için Yol Haritası Önerisi

Erol Işıkçı (Milli Savunma Bakanlığı)

Türkiye’de Fındık Üretimi ve İhracatı Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Gökhan Yiğit & Öğr. Gör. Oğuzhan Çam (Siirt Üniversitesi)

Azerbaycan’ın Kuzeybatı Bölgesinde Fındık Bitkisinin Bioçeşitliliği ve Sürdürülebilir Kullanımı

Ferhat Azizov & Zerbalı Halilov & Coşkun Memmedov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

15:45-16:00

KAHVE/ÇAY MOLASI

16:00-17:15

Oturum 7: Fındık Fiyatları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet BOZOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Türkiye Fındık Üretici Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Analizi

Doç. Dr. Seval Mutlu Çamoğlu (Ordu Üniversitesi)

Türkiye Ekonomisinde Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarının Geleceğe İlişkin Tahmini

Yrd. Doç. Dr. Havvanur Erdem (Karadeniz Teknik Üniversitesi)& Gökşen Öztürk (Ünye Ziraat Odası Başkanlığı)

Fındık Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Fındık Talebi ve İhracatı Üzerine Etkileri

Doç. Dr. Selim İnançlı (Sakarya Üniversitesi) & Meral Çabaş (Sakarya Üniversitesi)

Döviz Kurlarındaki Oynaklığın Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarına Yansıması

Yrd. Doç. Dr. Havvanur Erdem  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)& Gökşen Öztürk (Ünye Ziraat Odası Başkanlığı)

12 Mayıs 2017, Cuma

10:00

GEZİ PROGRAMI

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00