İletişim Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Kabul Edilen Bildiriler

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

(Güncellenmiştir) 

 

   

Bildirisi kabul edilen yazarlardan Sempozyuma fiili olarak katılım gösterecek olanların kayıt sekmesinden 15 Nisan 2017 tarihine kadar kayıt formunu doldurması gerekmektedir. Kayıt formlarını Sempozyuma katılmayı planlayan tüm yazarlar ayrı ayrı doldurmalıdır. Kayıt formunu dolduran yazarlara kabul mektupları hemen gönderilecektir.

Sıra No

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

 

1

 

Karadeniz’de Fındık Tarımında Çalışan Gürcü İşçilerin Çalışma Koşulları Üzerine Gözlemler

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Fevzi Engin

(Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

 

2

 

 

Sosyolojik Bakış Açısıyla Fındık Üzerinden Toplumsallaşmayı Çözümlemek

 

 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Uzun

(Fırat Üniversitesi)

 

 

3

 

 

Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri ile Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği

 

Berna Yiğit

(SDÜ)

 

Arş. Gör. Özal Çiçek

(SDÜ)

 

 

 

4

 

 

 

Fındık İşçilerinin Geçim Şartları

 

 

Arş. Gör. M. Çiloğlu Yörübulut

(Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

 

Yrd. Doç. Dr. Kemal Yıldız

(Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

 

 

5

 

 

Türkiye Ekonomisinde Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarının Geleceğe İlişkin Tahmini

 

 

Yrd. Doç. Dr. Havvanur Erdem

(KTÜ)

 

Gökşen Öztürk

(Ünye Ziraat Odası Başkanlığı)

 

 

 

 

6

 

 

 

Döviz Kurlarındaki Oynaklığın Tarım Ürünleri Üretici Fiyatlarına Yansıması

 

 

Yrd. Doç. Dr. Havvanur Erdem

(KTÜ)

 

Gökşen Öztürk

(Ünye Ziraat Odası Başkanlığı)

 

 

7

 

 

Türkiye Fındık Üretici Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Analizi

 

 

 

Doç. Dr. Seval Mutlu Çamoğlu

(ODÜ)

 

 

8

 

 

Fındık Fiyatlarındaki Dalgalanmaların Fındık Talebi ve İhracatı Üzerine Etkileri

 

Doç. Dr. Selim İnançlı

(Sakarya Üniversitesi)

 

Meral Çabaş

(Sakarya Üniversitesi)

 

9

 

Fındık Üretiminin Tarihçesi ve Cumhuriyet Dönemi Tarım Politikalarında Fındık Üretimine Ayrılan Payın Bölge Nüfusu ve Sosyal Yapısına Etkisi

 

 

 

Sevgi Bayat

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

 

10

 

Fındıkçılığın Tarihsel Gelişimi (1850-1950)

 

 

Dr. İhsan Seddar Kaynar

 (Hakkari Üniversitesi)

 

 

11

 

 

Tarihsel Gelişim Sürecinde Fındığın Yeri ve Önemi

 

 

 

Öğr. Gör. Ali İhsan Çelen

 (ODÜ)

 

 

12

 

 

Türkiye’de Tarımsal Destekleme Politikaları ve Fındık

 

 

Doç. Dr. Cuma Çataloluk

(Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

 

Yrd.Doç.Dr Doğan Bozdoğan

 (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Tersine Göç Stratejisi ile Fındık Tarımı Politikalarının İlişkilendirilmesi

 

 

 

Prof. Dr. Güven Murat

 (KTÜ)

 

Prof.Dr. Saim Zeki Bostan

(ODÜ)

 

Doç.Dr. Sema Yiğit

(ODÜ)

 

14

 

Neoliberal Tarım Politikaları Döneminde Küçük Üreticilik

 

 

Sedef Güney

(OMÜ)

 

15

 

Yeni Fındık Stratejisi'nin Değerlendirilmesi

 

 

Yrd. Doç. Dr. Adem Kulaç

(ODÜ)

 

 

 

16

 

 

 

Ordu İlindeki Fındık İşleme Tesislerinin Mevcut Durum Analizi

 

Yrd. Doç. Dr. Derya Öztürk

(ODÜ)

 

Sezer Yıldız

(ODÜ)

 

Elif Topsakal

(ODÜ)

 

17

 

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Aile Çiftçiliğine Yönelik Bir Uygulama: Kadir Delican

 

 

İbrahim Hakan Gün

(Ziraat Mühendisi-İkizce Ziraat Odası)

 

18

 

Erken Cumhuriyet Döneminde Fındık Piyasasının Örgütlenmesi ve İhracatçı Tüccarların Ayrışması Bağlamında Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği’nin Kurulması

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. A. Haydar Soysüren

(Ardahan Üniversitesi)

 

19

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındık Üreticilerinin Durumu ve Üretici Kooperatifi Olanakları Üzerine

 

 

Yrd. Doç. Dr. Özgür Narin

(ODÜ)

 

20

 

Fındık İhracatında Uyuşmazlığın Tahkim Yöntemiyle Çözümü: ISTAC VE TNA

 

 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çalışkan

(Maltepe Üniversitesi)

 

21

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Türkiye Özelinde Bir Analiz

 

Zeynep Nur Özmen

(Ahi Evran Üniversitesi)

 

 

 

22

 

 

 

Azerbaycan’ın Kuzeybatı Bölgesinde Fındık Bitkisinin Bioçeşitliliği ve Sürdürülebilir Kullanımı

 

 

Ferhat Azizov

(Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

 

Dr. Zerbalı Halilov

(Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

 

Coşkun Memmedov

(Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

 

 

23

 

 

Sakarya İli Fındık Üretiminin Mevcut Durumu ve Potansiyeli

 

 

Prof. Dr. İlkay Dellal

(Ankara Üniversitesi)

 

Arş. Gör. F. İlknur Ünüvar

(Ankara Üniversitesi)

 

24

 

Fındık ve Fındık Mamüllerinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (AKÜ) Endeksi Kullanılarak Analizi ve Pazar Artırımı için Yol Haritası Önerisi

 

 

Erol Işıkçı

(Milli Savunma Bakanlığı)

 

 

 

25

 

 

 

Türkiye’de Fındık Üretiminin Ülke Ekonomisi Üzerine Etkileri: Dış Ticaret Açısından Bir Değerlendirme

 

 

Yrd. Doç. Dr. Efdal Polat

(Siirt Üniversitesi)

 

Öğr. Gör. Gökhan Yiğit

(Siirt Üniversitesi)

 

Öğr. Gör Oğuzhan Çam

(Siirt Üniversitesi)

 

 

26

 

 

Bölgesel Kalkınma Yönünden AB Coğrafi İşaretleme Uygulamalarının Türk Fındık Sektörü Açısından Önemi

 

 

 

Dr. Hakkı Çetin

(Dokuz Eylül Üniversitesi)

 

27

 

Geleneksel Türk Mutfağında Fındık

 

 

Öğr. Görevlisi Ceyhun Akyol

 (Artvin Çoruh Üniversitesi)

 

28

 

Stratejik Marka Yönetimi: Fındık Mamulleri Üreten İşletmeler Örneği

 

 

Yrd. Doç. Dr. Filiz Eren Bölüktepe

 (Uludağ Üniversitesi)

 

        29

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Fındık Politikası ve Piyasasının Değerlendirilmesi   

Doç. Dr. Mehmet BOZOĞLU, Ar. Gör. Uğur BAŞER, Dr. Bakiye KILIÇ TOPUZ

(Ondokuz Mays Üniversitesi)

 

30

 

Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi

Dr. Bakiye KILIÇ TOPUZ (OMÜ) & Doç.Dr. Mehmet BOZOĞLU(OMÜ)


 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00